Wat wij doen

Complete begeleiding

Door middel van mediation begeleiden wij partners in hun communicatie over de afwikkeling van hun scheiding en familieleden bij de afwikkeling van een nalatenschap.

Mediation

 

Door middel van mediation begeleiden wij partners in hun communicatie over de afwikkeling van hun scheiding en familieleden bij de afwikkeling van een nalatenschap.

In de eerste plaats zorgen wij er dus voor dat u onder begeleiding van ons weer met elkaar gaat communiceren, waardoor u oog krijgt voor elkaars belangen en in staat bent afspraken te maken. Daarnaast brengen wij onze financiële, fiscale en juridische deskundigheid in, zodat u kennis kunt nemen van uw rechten en plichten en mogelijke (alternatieve) oplossingen. Wij merken steeds weer dat cliënten deze kennis, maar ook de oplossingen die wij aandragen, zeer op prijs stellen. Hiermee wordt voorkomen dat onnodig tijd in het proces wordt verloren en cliënten (alternatieve) oplossingen laten liggen, die tegemoet komen aan hun belangen.

Financieel overzicht, inzicht en advies

Voordat u kunt beslissen over afspraken, brengen wij eerst de financiële situatie (privé en onderneming) en wensen in kaart. Op basis daarvan kunnen wij u inzicht geven welke rechten en plichten u heeft, maar ook welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

Als het om een scheiding gaat, is dit met betrekking tot: kinderalimentatie, partneralimentatie, verdeling van pensioen, verdeling van (ondernemings)vermogen. Bij een nalatenschap kan het bijvoorbeeld gaan om afspraken tussen de stiefouder en de overleden ouder versus de rechten van de stiefkinderen, ontstaan door afspraken bij het overlijden van een eerste ouder. Of om afspraken die de overleden erflater met zijn zaakwaarnemers versus de afspraken die de erflater met zijn erfgenamen heeft gemaakt.

Dit inzicht is van groot belang. Immers, wanneer u niet in onderling overleg tot afspraken kunt komen, zult u de kosten van een rechtbankprocedure moeten afwegen. Door onze jarenlange kennis en ervaring kunnen wij aangeven wat u maximaal kunt winnen, maar ook wat u te verliezen hebt als het op een rechtbankprocedure aankomt.

Rol mediator

Als mediator zijn wij neutraal en onpartijdig. Dat wil zeggen dat wij geen enkel belang hebben bij de uitkomst van de mediation. Dat betekent ook dat wij onze deskundigheid ten gunste van u beiden danwel alle familieleden zullen inzetten en u gelijkwaardig en transparant zullen informeren. Als mediator hebben wij ons gespecialiseerd in het familierecht op het gebied van scheidingen en nalatenschappen. Daarbij hebben wij maar één doel voor ogen. Namelijk zorgen dat er een convenant tot stand komt waar beide partners of alle familieleden met volledige instemming een handtekening onder kunnen zetten.

Dit is alleen mogelijk als u goed wordt geïnformeerd over uw financiële situatie, uw rechten en plichten en de gevolgen op langere termijn van afspraken in het convenant.