Wie wij zijn

IrisBrik

Founder & CEO

Tot op de dag van vandaag is dit wat ik het liefste doe: trusted advisor zijn op de belangrijke kruispunten in het leven van mijn cliënten. Veel tijd of weinig tijd, de complexiteit van een vraag vertaalt zich in het aantal uren dat ik voor u aan het werk ben. Het hebben van veel of weinig geld speelt daarbij voor mij geen rol!

Onze visie

 

Fine Tuning Personal Finance BV is een Rotterdams kantoor dat zich gespecialiseerd heeft in onafhankelijk financiële planning, echtscheidingsbegeleiding, financiële ontzorging bij wilsonbekwaamheid en estate planning (nalatenschapsplanning).

Fine Tuning richt zich daarbij op ondernemers en particulieren, die behoefte hebben aan integrale financiële dienstverlening, maar zelf geen tijd hebben en/of over de kennis beschikken hier zelf invulling aan te geven.

Door de continu veranderende wetgeving, is de financiële wereld complexer en daarmee voor velen een doolhof geworden. Daardoor ontstaat er steeds meer behoefte aan een professional die u de weg wijst in de financiële, fiscale en juridische regelgeving. Iemand die niet alleen onafhankelijk en objectief adviseert maar die tevens de uitvoering van het advies verzorgt en alle aspecten van dienstverlening daarbij kwalitatief bewaakt. Fine Tuning Personal Finance is zo’n professional, al sinds 1999.

Zestien jaar kennis en ervaring als relatiemanager in het private banking segment bij ING en Banque Artesia hebben tot inzicht geleid waaraan cliënten werkelijk behoefte hebben en daarmee tot de oprichting van Fine Tuning Personal Finance:

Onafhankelijk en objectief advies

In de eerste plaats hecht u waarde aan een onafhankelijk en objectief advies op maat. Fine Tuning bemiddelt op geen enkele wijze in producten van banken en/of verzekeraars en is hierdoor niet afhankelijk van banken en/of verzekeraars. Hierdoor kan Fine Tuning ten behoeve van haar relaties een kritische houding aannemen voor wat betreft het productenaanbod van banken en/of verzekeraars.

Lange termijn relatie

U hecht veel waarde aan één contactpersoon voor al uw financiële zaken. Hierbij dienen uw belangen steeds voorop te staan en geldt een lange termijn als basis voor een vertrouwensrelatie. De praktijk leert echter dat door reorganisaties en het hoge personeelsverloop binnen bank- en verzekeringswezen u regelmatig een ander contactpersoon krijgt toegewezen. Wij bieden u juist een relatie voor de lange termijn.

Kwaliteit

Tot slot heeft u niet alleen behoefte aan iemand die u adviseert, maar ook aan iemand die uw financiële zaken organiseert en de kwaliteit daarbij niet uit het oog verliest. Wij werken nauw samen met specialisten op het gebied van accountancy, fiscaliteit, de advocatuur en het notariaat. Selectie van deze specialisten vindt plaats op basis van visie en kwaliteit. Hiermee besparen wij u tevens een belangrijk deel van uw kostbare tijd.

Professionaliteit

Fine Tuning is aangesloten bij de Federatie van Financiële Planners (FFP) en lid van de Vereniging Federatie Financiële Planners (VFFP). Tot 2022 was zij aangesloten bij de Vereniging van Onafhankelijk Financieel Planners (VOFP) en staat zij geregistreerd bij de MfN, het register voor gecertificeerde mediators en de NOVEX, het register voor gecertificeerde Levensexecuteurs en Toezichthouders. Tot slot is Fine Tuning aangesloten bij de Vereniging van Levensexecuteurs (www.velex.nl).