Wat wij doen

Fiscaal vriendelijk nalaten

Belasting betalen vindt niemand leuk. Maar wat u wel leuk vindt is als u kunt voorkomen dat u teveel erfbelasting betaalt. Wij reiken u de instrumenten aan waarmee u niet alleen erfbelasting kunt besparen maar ook de regie kunt bepalen en houden over uw vermogen.

Estate planning

(Nalatenschapplanning)

Estate planning is het geheel aan instrumenten waarmee u zowel tijdens leven als na overlijden vermogen op fiscaal vriendelijke wijze naar de volgende generatie kunt overhevelen en de regels van regie kunt bepalen met betrekking tot het over te dragen vermogen.

In de praktijk zien wij dat de vraag naar estate planningsadvies toeneemt. Dit heeft te maken met het feit dat cliënten niet alleen vermogender worden, maar ook steeds meer bezittingen in het buitenland hebben. Denk aan een tweede huis of een vestiging in het buitenland of kinderen die internationaal wonen en werken. Daarnaast zijn er op het gebied van internationale schenk- en erfbelasting aanzienlijk minder verdragen ter voorkoming van dubbele belasting dan op het gebied van bijvoorbeeld de inkomstenbelasting. Dit maakt dat estate planning tijdens de levensloop van de cliënt steeds belangrijker wordt.

Voor wie is estate planning nog meer interessant?

Wat wij dikwijls in de wandelgangen horen is: ‘Estate planning is toch alleen voor rijke mensen?’. Fiscale planning is echter maar een aspect van estate planning. Steeds vaker hebben we te maken met samengestelde gezinnen, kinderloze echtparen, maar ook met andere type relaties zoals man-man, vrouw-vrouw, etc. Ook voor die groep mensen is het zeer relevant regels van regie op te stellen, omdat vermogen anders onbedoeld naar de verkeerde personen vererft. Naast fiscale planning, zijn dus ook regels van regie van belang om te bepalen wie uw erfgenamen zijn en onder welke voorwaarden zij uw vermogen mogen verkrijgen.

Daarbuiten hoeft u voor estate planning niet rijk te zijn om te kunnen profiteren van de regels van belastingbesparing. Denk daarbij aan de grote groep Nederlanders die aan het einde van zijn leven een volledig afgeloste eigen woning bezit. Zonder nadere maatregelen gaat een belangrijk deel van dit vermogen via een maximum bijdrage naar het verzorgingstehuis of bij overlijden naar de belastingdienst.

Bij cliënten leeft bovendien dikwijls het idee dat alleen door te schenken erfbelasting kan worden bespaard. Terwijl zonder een euro te schenken dit ook al kan worden gerealiseerd. Of cliënten veronderstellen ten onrechte dat ze in de toekomst erfbelasting moeten betalen. Uit afspraken bij een eerder opengevallen nalatenschap blijkt dan dat er in het geheel geen erfbelasting meer is verschuldigd.

Estate planning begint in onze visie dan ook met een gedegen inventarisatie van uw persoonlijke en financiële situatie en het in kaart brengen van uw wensen en doelstellingen. Wat heeft u in de eerste plaats zelf nodig om levenslang te kunnen genieten? Als er dan vermogen overblijft, kijken we als eerste naar het huwelijksvermogensrecht. Wat hebben echtgenoten of partners afgesproken in hun huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenleefcontract? Vaak is op dat punt al een eerste besparing mogelijk. Vervolgens kijken we naar de afspraken in uw testament. De praktijk leert dat met een ander testament al een belangrijke belastingbesparing kan worden gerealiseerd. Pas als laatste komen we toe aan het hoofdstuk schenken en uiteraard voor zover dit voor u dan nog wenselijk of noodzakelijk is.