Wat wij doen

Beslissingen nemen

Als door een echtscheiding de bodem onder uw bestaan wegvalt, wit u naast verdeling van de zorgtaken voor de kinderen ook weten waar u financieel aan toe bent en welke gevolgen de afspraken hebben voor later. Maar ook als u degene bent die de scheiding in gang zet, heeft u heldere informatie nodig om goed voorbereid voor de dag te kunnen komen. Daarbij hebt u behoefte aan een ervaren professional die thuis is in het familierecht en en u op adequate wijze door het echtscheidings-proces heen loodst. Wij zijn die professional.

Echtscheiding

 

Wat scheiden zo complex maakt is, dat u beslissingen moet nemen over financiële afspraken waarvan u op dat moment de gevolgen niet kunt overzien. Dit wordt nog lastiger als een van u de financiële kennis ontbeert. Hierbij kunnen wij zowel door u samen als door u afzonderlijk worden ingeschakeld.

Daarnaast is het van belang dat de financiële afspraken die ex-partners maken ook tot de gewenste fiscale gevolgen leiden. Het zal niet de eerste keer zijn dat de fiscus een aanslag oplegt omdat over de uitwerking van de afspraken in het convenant niet zorgvuldig is nagedacht.

Dit in combinatie met de (soms heftige) emoties die met een dergelijk proces gepaard gaan, vraagt om een professional die niet alleen deskundig is in de financiële, juridische en fiscale aspecten van scheiden maar ook op onpartijdige en neutrale wijze de communicatie tussen betrokkenen begeleidt zodat partijen weer oog krijgen voor de belangen die hen verdeeld houdt en daarmee een oplossing in de weg staan.

Onze aanpak

Mediation

Door middel van mediation begeleiden wij partners in hun communicatie over de afwikkeling van hun scheiding. In de eerste plaats zorgen wij er dus voor dat u onder begeleiding van ons weer met elkaar gaat communiceren, waardoor u oog krijgt voor elkaars belangen en in staat bent afspraken te maken. Daarnaast brengen wij onze financiële, fiscale en juridische deskundigheid in, zodat u kennis kunt nemen van uw rechten en plichten en mogelijke (alternatieve) oplossingen. Wij merken steeds weer dat clienten deze kennis, maar ook de oplossingen die wij aandragen, zeer op prijs stellen. Hiermee wordt voorkomen dat onnodig tijd in het proces wordt verloren en cliënten oplossingen laten liggen, die tegemoet kunnen komen aan hun belangen.

Financieel overzicht, inzicht en advies

Voordat u kunt beslissen over afspraken, brengen wij eerst uw financiële situatie (privé en onderneming) en wensen in kaart. Op basis daarvan kunnen wij u inzicht geven welke rechten en plichten u heeft met betrekking tot: kinderalimentatie, partneralimentatie, verdeling van pensioen, verdeling van (ondernemings)vermogen. Dit inzicht is van groot belang. Immers, wanneer u in onderling overleg niet tot afspraken kunt komen, zult u de kosten van een rechtbankprocedure moeten afwegen. Door onze jarenlange kennis en ervaring kunnen wij aangeven wat u maximaal kunt winnen, maar ook wat u te verliezen hebt als het op een rechtbankprocedure aankomt.

Rol mediator

Als mediator zijn wij neutraal en onpartijdig. Dat wil zeggen dat wij geen enkel belang hebben bij de uitkomst van de mediation. Dat betekent ook dat wij onze deskundigheid ten gunste van u beiden zullen inzetten en u gelijkwaardig en transparant zullen informeren. Daarbij hebben wij maar één doel voor ogen. Namelijk dat er een echtscheidingsconvenant tot stand komt waar u beiden met volledige instemming uw handtekening onder kunt zetten.

Dit is alleen mogelijk als u goed bent geïnformeerd over uw financiële situatie, uw rechten en plichten en de gevolgen op langere termijn van afspraken die in het convenant worden gemaakt.