Hoe wij werken

Onze werkwijze

Aan de hand van het stappenplan informeren wij u graag over onze werkwijze bij het maken van een financieel plan of advies.

Stappenplan

 • 01

  Telefonisch contact

  Na het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek ontvangt u van ons het stappenplan financiële planning of financieel advies per e-mail. Tevens sturen wij een relatieformulier en een checklist te verzamelen documenten mee, zodat u alvast een indruk hebt van de documenten die wij kunnen opvragen en zich kunt voorbereiden op de bespreking.

 • 02

  Het kennismakingsgesprek

  Tijdens het kennismakingsgesprek informeren wij u over onze dienstverlening, werkwijze en tarieven. Het kennismakingsgesprek duurt een half uur en is kosteloos en vrijblijvend. Indien gewenst kan het inventarisatiegesprek aansluitend plaatsvinden. De tijd hieraan besteed zullen wij bij u in rekening brengen op basis van het dan geldend uurtarief.

 • 03

  Het inventarisatiegesprek

  Tijdens het inventarisatiegesprek zullen wij uw wensen en uw persoonlijke en financiële situatie doornemen en een inschatting geven van de benodigde adviesuren. Na uw mondelinge akkoord voor de opdracht, maken wij een verslag en sturen wij u een kopie van het gespreksverslag, de opdrachtbevestiging met eventueel een machtiging belangenbehartiging en de eerder genoemde checklist. In de opdrachtbevestiging vatten wij uw wensen samen en leggen wij de begroting van onze uren vast. De machtiging belangenbehartiging stelt ons in staat de benodigde informatie rechtstreeks in te winnen bij o.a. banken en verzekeraars. Dit bespaart u tijd en levert u een stuk gemak op. Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging, de machtiging en de benodigde bescheiden zullen wij uw opdracht inplannen.

 • 04

  Het financieel plan of advies

  U ontvangt van ons een financiële analyse met een beknopte samenvatting van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen (adviespunten).

  Cijferanalyse

  De door u verstrekte informatie en bescheiden worden door ons geïnventariseerd en geanalyseerd. Over het algemeen worden tijdens de analyse nieuwe vragen om informatie opgeroepen. Deze informatie zullen wij bij u danwel rechtstreeks via de machtiging belangenbehartiging bij de desbetreffende instanties opvragen. Uiteindelijk wordt de door u verstrekte informatie door ons vertaald in een financieel overzicht over een reeks van jaren.

  Adviessamenvatting analyse

  Hierin gaan wij specifiek in op uw persoonlijke en financiële situatie en wensen en zullen wij aangeven welke risico’s wij signaleren en welke oplossingen er zijn om uw wensen en doelstellingen te realiseren. Danwel zullen wij verbeterpunten aangeven om uw financien te optimaliseren.

 • 05

  Bespreking financieel plan of advies

  Tijdens de bespreking zullen wij de adviespunten uitgebreid toelichten en uw vragen en opmerkingen naar aanleiding van de financiële analyse met u doornemen.

 • 06

  Uitvoeringsplan

  Indien er naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen voortkomend uit de financiële analyse vervolgstappen wenselijk of nodig zijn, stellen wij samen met u een uitvoeringsplan op. Eventuele vervolgwerkzaamheden daarna zullen wij op basis van nacalculatie verrichten.

  Hierin leggen wij vast welke acties er nodig zijn en welke specialisten (accountant, fiscalist, notaris, advocaat, tussenpersoon, bank etc.) daartoe ingeschakeld zullen worden. Met uw toestemming zullen wij tevens een kopie van uw financieel plan of advies aan deze specialisten ter beschikking stellen.

 • 07

  Begeleiding en implementatie

  Indien u dit wenst kunnen wij voor u de regie voeren in de uitvoering van het financieel plan of advies en het traject begeleiden richting betrokken adviseurs. Nadat alle gewenste acties zijn uitgevoerd, nemen wij de wijzigingen in de financiële analyse op, zodat deze als basis dient voor de update in volgende jaren.

 • 08

  Jaarlijkse update

  Het maken van een financiële analyse kost tijd én geld. Wij zijn dan ook van mening, dat een financiële analyse alleen zijn waarde behoudt als u er periodiek aandacht aan besteedt. Het plan of advies in de kast leggen om het er vervolgens na langere tijd weer uit te halen, is zonde van uw investering. Periodiek zullen wij u daarom graag uitnodigen om de gegevens in het plan of advies door ons te laten actualiseren. Dit is tevens het moment om u bij te praten over de recente wijzigingen op financieel, fiscaal en juridisch gebied en de betekenis ervan voor uw situatie.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande of over andere zaken, aarzelt u dan vooral niet om contact met ons op te nemen.