Onze visie

Door de continu veranderende wetgeving, is de financiële wereld complexer en daarmee voor velen een doolhof geworden. Daardoor ontstaat er steeds meer behoefte aan een professional die u de weg wijst in de veelvoud aan producten en diensten èn de fiscale en juridische regelgeving. Iemand die niet alleen adviseert maar die tevens de uitvoering van het advies verzorgt en alle aspecten van dienstverlening daarbij kwalitatief bewaakt. Fine Tuning Personal Finance is zo’n professional.

Zestien jaar kennis en ervaring als relatiemanager in het private banking segment bij de ING Groep en Banque Artesia hebben tot inzicht geleid waaraan cliënten zoals u werkelijk behoefte hebben en daarmee tot de oprichting van Fine Tuning Personal Finance in 1999:

Onafhankelijk advies
In de eerste plaats hecht u waarde aan een objectief advies op maat. Fine Tuning bemiddelt op geen enkele wijze in producten van banken en/of verzekeraars en is hierdoor niet afhankelijk van de beloning door de banken en/of verzekeraars. Dit zorgt er mede voor, dat Fine Tuning ten behoeve van haar relaties een kritische houding kan aannemen voor wat betreft het productenaanbod van banken en/of verzekeraars. Uiteraard kunnen wij u wel helpen een keuze te maken uit het productaanbod van banken en/of verzekeraars. Wij adviseren vanuit de relatie en niet vanuit de producten. Om onze onafhankelijkheid te waarborgen werken wij uitsluitend op basis van uurtarief.

Lange termijn relatie
U hecht veel waarde aan één contactpersoon voor al uw financiële zaken. Hierbij dienen uw belangen steeds voorop te staan en geldt een lange termijn als basis voor een vertrouwensrelatie. De praktijk leert echter anders, door reorganisaties en het hoge personeelsverloop binnen bank- en verzekeringswezen krijgt u regelmatig een andere accountmanager toegewezen. Vaak wordt er niet op gelet of het ook persoonlijk met u klikt en dient u wederom uw hele historie te vertellen, waardoor er discussies ontstaan over in het verleden gemaakte afspraken. Allerlei aspecten, die afbreuk doen aan de vertrouwensrelatie met u. Wij bieden u een relatie voor de lange termijn.

Kwaliteit
Daarnaast heeft u niet alleen behoefte aan iemand die u adviseert, maar ook aan iemand die al uw financiële zaken organiseert en de kwaliteit daarbij niet uit het oog verliest. Wij werken nauw samen met specialisten op het gebied van accountancy, fiscaliteit, de advocatuur en het notariaat. Selectie van deze specialisten vindt plaats op basis van visie en kwaliteit. Hiermee besparen wij u tevens een belangrijk deel van uw kostbare tijd.

Fine Tuning richt zich hierbij op ondernemers en particulieren, die behoefte hebben aan integrale financiële dienstverlening, maar zelf geen tijd, deskundigheid of affiniteit ermee hebben hier zelf invulling aan te geven.

Professionaliteit
Fine Tuning is aangesloten bij de Federatie van Financiële Planners (FFP) en lid van de Vereniging Federatie Financiële Planners (VFFP). Tevens is zij aangesloten bij de Vereniging van Onafhankelijk Financieel Planners (VOFP).

Als aanbieder van integrale financiële diensten werkt Fine Tuning volledig onafhankelijk van derden.

Persoonlijk gesprek
Als bovenstaande u aanspreekt en u hierover eens van gedachten wilt wisselen, kan er eerst vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsgesprek (van een 0,5 uur) plaatsvinden, met als doel:
  • uiteenzetting dienstverlening
  • uitleg kostenstructuur
Indien u besluit een vervolg te geven aan het kennismakingsgesprek door middel van een inventarisatiegesprek zullen wij u onze tijd in rekening brengen op basis van het dan geldende uurtarief. Dit gesprek kan desgewenst aansluitend op het kennismakingsgesprek plaatsvinden.

Wij kiezen bewust voor deze vorm, omdat wij ‘het persoonlijk klikken’ met u van essentieel belang achten. Als beide partijen dit eerste gesprek als positief ervaren, dan pas gaan wij voor u aan de slag en wordt er – afhankelijk van uw behoefte en wensen – voor de langere termijn met u een adviesplan opgesteld.