Stappenplan financiële planning

Aan de hand van onderstaand stappenplan informeren wij u graag over onze werkwijze bij het maken van een financieel plan.

1. Telefonisch contact
Na het maken van een afspraak voor een kennismakingsgesprek ontvangt u van ons een bedrijfspresentatie en het stappenplan financiële planning per e-mail. Tevens sturen wij alvast een checklist in te sturen bescheiden mee, zodat u zich alvast kunt voorbereiden op de bescheiden, die wij voor uw planning nodig hebben.

2. Het kennismakingsgesprek
Tijdens het kennismakingsgesprek informeren wij u over onze dienstverlening, onze werkwijze en onze tarieven. Indien u besluit gebruik te maken van onze dienstverlening maken wij graag een (vervolg)afspraak met u voor het inventarisatiegesprek. Indien gewenst kan het inventarisatiegesprek aansluitend aan het kennismakingsgesprek plaatsvinden. Het kennismakingsgesprek duurt een half uur en is kosteloos. Indien u besluit een vervolg te geven aan het kennismakingsgesprek zullen wij u onze tijd in rekening brengen op basis van het geldende uurtarief.

3. Het inventarisatiegesprek
Tijdens het inventarisatiegesprek zullen wij uw wensen en uw persoonlijke en financiële situatie doornemen. Na dit gesprek sturen wij u een opdrachtbevestiging, een machtiging belangenbehartiging en eventueel de eerder genoemde checklist inzake benodigde bescheiden. In de opdrachtbevestiging vatten wij uw wensen samen en geven wij een begroting van onze werkzaamheden. De machtiging belangenbehartiging stelt ons in staat de benodigde informatie rechtstreeks in te winnen bij o.a. banken en verzekeraars. Dit bespaart u tijd en levert u een stuk gemak op. Na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging, de machtiging en de benodigde bescheiden zullen wij uw opdracht inplannen. Hierbij streven wij ernaar 3 - 4 weken na aanvang ons advies aan u te presenteren.

4. Het financieel plan
U ontvangt van ons uw financieel plan tezamen met een samenvatting met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Het financieel plan bestaat uit drie gedeelten, een analyse inclusief samenvatting, een cijfermatige onderbouwing en een naslagwerk:

Inventarisatie/analyse
Hierin gaan wij specifiek in op uw persoonlijke en financiële situatie en zullen wij aangeven
welke oplossingsrichtingen er zijn om uw wensen en doelstellingen te realiseren. Danwel zullen wij verbeterpunten aangeven om uw situatie te optimaliseren. Voorin treft u de samenvatting aan, waarin wij beknopt onze conclusies en aanbevelingen weergeven.

Cijfers
De door u verstrekte informatie en bescheiden worden door ons geïnventariseerd en geanalyseerd. Over het algemeen worden tijdens de analyse nieuwe vragen om informatie opgeroepen. Deze informatie zullen wij bij u danwel rechtstreeks via de machtiging belangenbehartiging bij de desbetreffende instantie opvragen. Uiteindelijk wordt de door u verstrekte informatie met behulp van onze planningssoftware vertaald in een cijfermatig overzicht.

Naslagwerk
Hierin geven wij actuele informatie over voor uw situatie relevante onderwerpen op het gebied van financiële planning, te weten: belastingen, huwelijksvermogensrecht en successiewet, inkomensvoorzieningen (pensioen, kapitaal- en lijfrente polissen en sociale zekerheid), financiering, beleggen en de onderneming.

5. Bespreking financieel plan
Tijdens de bespreking van het financieel plan nemen wij graag uw vragen en opmerkingen naar aanleiding van het plan met u door.

6. Uitvoeringsplan
Indien er naar aanleiding van de conclusies en aanbevelingen voortkomend uit het financieel plan verdere vervolgstappen nodig zijn, stellen wij samen met u een uitvoeringsplan op.
Hierin leggen wij vast welke acties er nodig zijn en welke specialisten (accountant, fiscalist, notaris, advocaat, tussenpersoon, bank etc.) daartoe ingeschakeld dienen te worden. Met uw toestemming zullen wij tevens een kopie van uw financieel plan aan deze specialisten ter beschikking stellen.

7. Begeleiding en implementatie
Indien u dit wenst kunnen wij voor u de regie voeren in de uitvoering van het plan en het traject begeleiden richting de betrokken adviseurs. Nadat alle gewenste acties zijn uitgevoerd, nemen wij de wijzigingen in uw financieel plan op, welk plan dan weer als basis dient voor de update in het volgende jaar.

8. Jaarlijkse update
Het maken van een financieel plan kost tijd én geld. Wij zijn dan ook van mening, dat een financieel plan alleen dan zijn waarde behoudt als u er jaarlijks aandacht aan besteedt. Het plan in de kast leggen om het er vervolgens na langere tijd weer uit te halen, is zonde van uw investering. Minstens één keer per jaar zullen wij u daarom graag uitnodigen om de gegevens in het plan door ons te laten actualiseren. Dit is tevens het moment om u bij te praten over de recente wijzigingen op financieel, juridisch en fiscaal gebied en de betekenis ervan voor uw situatie. Dit vergt jaarlijks een kleine investering in tijd én geld van uw kant.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over bovenstaande of over andere zaken, aarzelt u dan
vooral niet om contact met ons op te nemen.