Onze tarieven

Uurtarief
Om objectief en onafhankelijk te kunnen adviseren, werken wij op basis van uurtarief. Op deze wijze wordt onze expertise onafhankelijk en in uw belang ingezet. Overigens hoeft een advies niet altijd tot een productinvulling te leiden. Hiermee willen wij nogmaals het belang van een onafhankelijk en objectief advies benadrukken, waarbij u als cliënt centraal staat en niet het product. Wij bemiddelen op geen enkele wijze bij het afsluiten van bank- en/of verzekeringsproducten.

Tarieven geldig tot 1 maart 2018

Financiële planning
- Ondernemers € 185 ex btw per uur
- Particulieren € 165 ex btw per uur

Echtscheiding en estate planning  € 185 ex btw per uur

Vaste prijs
Wij werken tegen een vaste prijs tenzij anders aangegeven.

Op grond van onze ervaring en kennis kunnen wij u vooraf een gerichte indicatie geven van het aantal uren.

Facturatie
Wij factureren per maand achteraf tenzij anders aangegeven.

Leveringsvoorwaarden
Onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder depotnummer 24353100 en worden u op eerste verzoek toegezonden.